loading
close
Loading.. new window reload
EN | ES

Business & Commercial Solutions

Assistentie

Een deel van de winst van het SAIH is bestemd voor de belangeloze steun aan zaken van openbaar en sociaal belang in verschillende landen, met name in ontwikkelingslanden.

Het SAIH beschikt over een comité dat periodiek de projecten evalueert waarin wordt opgetreden en toeziet op de voortgang van die projecten.

De belangrijkste missie van het SAIH in elk project dat ondernomen wordt, is proberen te bereiken dat de beschikbare middelen aankomen op de bestemming, daarbij externe kosten of intermediaire commissies vermijden of tot een minimum beperkend, en dat de middelen uitsluitend worden ingezet voor het voorgenomen doel.

Elk initiatief of project mag kan worden aangedragen via het volgende e-mailadres: info@agenciaespanola.com en zal worden voorgelegd aan het Evaluatiecomité.